Ringtone The Love – The Black Eyed Peas, Jennifer Hudson

0
237
December 6, 2020

Lời bài hát The Love - The Black Eyed Peas Ringtone:

[Chorus: Black Eyed Peas & Jennifer Hudson]
Người giết người, người chết
Trẻ em bị thương, bạn nghe thấy tiếng chúng khóc
Bạn có thể thực hành những gì bạn giảng không?
Và con có thể chuyển sang má bên kia
Cha ơi, Cha ơi, Cha giúp chúng con
Gửi một số hướng dẫn từ trên
'Vì người ta bắt con, khiến con thắc mắc'
Tình yêu ở đâu?