Ringtone thiệt hại – HER

2
260
December 6, 2020

Damage - Lời bài hát của HER Ringtone:

[Pre-Chorus: HER,  Ant Clemons , HER & Ant Clemons]
Nếu tôi để cho bạn, bạn sẽ coi tôi là đương nhiên, vâng ( Bạn, bạn, bạn, bạn )
Nếu tôi đáng giá hơn bạn có thể quản lý, hãy quản lý , yeah
Mở với tôi, oh, chúng ta có thể thành thật
Gần tôi hơn, oh, cho tôi im lặng
Hứa rằng bạn sẽ không để tôi gục ngã, oh, oh

[Chorus: HER,  Ant Clemons , HER & Ant Clemons]
Holdin ' tôi chặt chẽ, yêu tôi đúng, cho tôi cuộc sống
Cả đêm bạn có thể là (Bạn có thể là)
Hãy nói với tôi những lời nói dối, makin 'tôi khóc, đã mất thời gian của tôi Thời
gian dài, vì vậy hãy
cẩn thận những gì bạn cho là đương nhiên, yeah
'Bởi vì tôi biết bạn có thể gây thiệt hại
Bạn (Uh), bạn có thể gây thiệt hại cho
Bạn (Bạn), bạn có thể gây sát thương ( Bạn, bạn, bạn, bạn )
Yeah, uh